Tillverkningen av aluminiumburkar

Att skapa aluminium

En aluminiumburk består, som man kan höra på namnet, av 100 % aluminium. Detta är ett grundämne med atomnummer 13, och ämnet är den vanligaste metallen i jordskorpan. Processen för att skapa en pantburk är lång. Först bryts bauxit i länderna Ghana, Indonesien, Jamaica, Ryssland, Surinam och Ungern. Sedan ska aluminiumoxiden tas fram genom en speciell kemisk process. Denna process innebär att man smälter aluminium. Detta i sig kräver otroliga mängder med energi och kan endast göra i länder som har tillgång till ett smältverk (Australien, Brasilien, Island, Kanada, Kina, Norge, Ryssland, Sverige, Ungern och USA). Sveriges smältverk finner vi i Sundsvall.

När själva materialet är tillverkat, så ska förstås även burken tillverkas. Burkens form fås till genom att man skär ut ihåliga koppar ur aluminiumplåt. Dessa åker sedan igenom en press för att göra väggarna på burken tunnare. Metoden sker utan upphettning och kallas därför för kallpressning. Sedan så formas bottnarna på burkarna och de tvättas sedan för att bli av med eventuellt smuts och medel som använts i processen. Till sist körs burkarna i en het ugn där de får torka. Överblivet material återvinns.

Är det hållbart att tillverka nya burkar?

Med tanke på de extrema energimängderna som går åt för att skapa en helt ny burk, och de långa sträckorna som materialet i sig måste färdas, är det inte hållbart i längden att tillverka fler burkar, utan att istället återanvända dem. Genom att återvinna en pantburk så sparar vi 95 % av den energi det hade krävts för att tillverka en ny burk.

Den första aluminiumburken såldes i USA redan år 1935. Vi har alltså använt oss av dessa burkar i hela 86 års tid. Man kan bara föreställa sig hur många burkar detta faktiskt innebär, och hur mycket energi som har krävts för att tillverka alla dessa burkar. För att inte tala om de extrema mängder koldioxid vi har släppt ut under tiden.

Att tillverka 110 stycken aluminiumburkar släpper ut 78,4 kg mer koldioxid, än vad det gör att köra en normalstor bil från Norrköping till Stockholm (ca 17 mil). För att tillverka dessa 110 aluminiumburkar går det även åt 504,86 kWh mer än vad det gör att ta bilen samma sträcka. Man kan läsa mer om detta och jämföra andra sorts utsläpp på Pantamera:s: https://pantamera.nu/ hemsida.