Att panta, ur ett miljöperspektiv

Den allra första aluminiumburken i Sverige var ölburken och den släpptes år 1955. Sedan dess är det inte mycket som har ändrats med aluminiumburkens design. Idag används burken till ett antal olika drycker och den är även en enormt stor del i återvinningskedjan i Sverige.

I Sverige har vi pantat sedan 1984

I vårt avlånga land har vi pantat aluminiumburkar sedan 1984 och PET-flaskor sedan 1994. Att panta burkar och flaskor har blivit en väldigt stor del av svenskarnas vardag och under 2019 pantade svenskarna, i genomsnitt, 208 stycken burkar och flaskor per person. Detta innebar en total siffra på 2 152 miljoner förpackningar. Av de 2 494 miljoner förpackningar som såldes under året, så pantades alltså totalt 85,2 % av förpackningarna.

Men vad är det egentligen som har gjort att svenskar är så himla dedikerade till sin pantning? När man köper en dryckesburk i en svensk butik så läggs 1 krona till på priset. Detta är en så kallad “lånad” krona som kunden får tillbaka när pantburken lämnas in igen. Om en svensk då köper många burkar per år, kan detta gå upp i ganska höga summor som man som konsument gärna vill få tillbaka.

Förutom att man får tillbaka sina pengar när man pantar burkar så hjälper man även till att rädda miljön. Varje gång man pantar en burk eller PET-flaska så bidrar man till ett minskat koldioxidutsläpp. Under året 2019 pantade vi i Sverige burkar och flaskor motsvarande 18 tusen ton koldioxid. Detta är lika mycket koldioxid som en mindre stad i Sverige släpper ut under ett helt år.

Pant medför en enorm energibesparing

Sedan 1984 har vi svenskar pantat över 41 miljarder burkar och flaskor. Något som motsvarar en besparing på ungefär 3,5 miljarder ton koldioxid. Detta är en enorm besparing på miljön och även en stor anledning till varför svenskar är så dedikerade till just pant.

Eftersom burken återanvänds så sparar vi även otroliga mängder med energi då vi inte behöver utvinna material för att göra nya burkar. 15 pantade burkar motsvarar ungefär 75 timmars ständigt användande av en laptop. Tryck här för att läsa om Returpack AB:s miljörapport.

Det finns många olika anledningar till att fortsätta panta, och om du inte redan gör det så har du väldigt många anledningar till att börja. Vi kan absolut inte göra allt för miljön, men vi kan göra något. Det är dags att vi börjar ta hand om vår planet innan det är för sent. Som ett litet land har vi inte så stor global påverkan på utsläppen, som de flesta andra, större länderna, men om alla länder hade börjat panta lika bra som vi gör i Sverige, hade vi kunnat spara extrema mängder energi och minska koldioxidutsläppen något enormt. Fortsätt panta och ge miljön lite kärlek.