Metoder för att öka pantningen

Det norska pantlotteriet

I dagens läge finns det endast ett fåtal länder som faktiskt har ett pantsystem. Däribland finns Sverige, Norge, Danmark, Estland och vissa amerikanska stater. I Norge har man hittat ett sätt för att få fler folk att panta, nämligen ett pantlotteri. I det norska pantlotteriet kan man vinna vinster som går upp emot 1 miljon norska kronor (det motsvarar ungefär samma summa i svenska kronor). Sedan 2008, då det norska pantlotteriet startade, har 97 personer kammat hem varsin storvinst på en miljon kronor vardera. Sammanlagt har pantlotteriet i Norge betalat ut 424 768 140 kronor i vinster.

Utöver att man själv kan bli miljonär genom att delta i pantningen, så skänker pantlotteriet i Norge även pengar till Röda Korset. De har hittills mottagit ca 416,7 miljoner norska kronor från det norska lotteriet.

Ett pantlotteri i Sverige hade kunnat innebära att fler människor började panta, med motiveringen att kunna vinna en miljon kronor. Detta kan dock bli svårt att genomföra, med tanke på Sveriges olika lagar kring spel och lotterier.

Informera och utbilda från en ung ålder

Annat man kan göra för att få folk till att panta mera, är att utbilda barn i skolorna, redan från ung ålder. Om man lär barnen i tidig ålder, att de ska panta och varför detta är en sådan bra handling för både djur och natur, tror jag att fler skulle växa upp och se annorlunda på pantning. Att panta borde vara något som alla gör i sin vardag och det borde inte anses som något jobbigt. Om man inte har lusten till att panta så finns det helt klart någon som kan tänka sig att göra det åt dig. Man kan ju faktiskt tjäna ihop en bra slant på pant.