Skaffa pengar till OVK besiktning

En så kallad OVK besiktning är enligt lagen ett måste för fastighetsägare, men det är inte alla fastighetsägare som är noga med att det utförs en sådan. En anledning till det kan vara okunskap, men det kan också bero på brist på pengar. Att panta pantburkar kan då bli ett sätt att få ihop pengar till en nödvändig OVK besiktning.

Vad är en OVK besiktning?

En OVK besiktning utförs i ventilationssystem och förkortningen OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Precis som benämningen antyder så är kontrollen obligatorisk och det är fastighetsägarens ansvar att se till så kontrollen utförs. Om det skulle råka uppstå exempelvis en brand i ventilationssystemet och som sedan visar sig bero på ett eftersatt ventilationssystem, så kan fastighetsägaren hållas skyldig för branden.

Eftersom ventilationssystemen är en så pass primär funktion i en fastighet och som måste fungera optimalt för att det inte ska uppstå problem av olika slag, så är det krav på att kontrollen måste utföras. Trots det är det långt ifrån alla fastighetsägare som utför kontrollen och det kan ha flera orsaker.

Så får man råd med en OVK-besiktning

En del fastighetsägare utför inte en OVK trots att det är krav på att de måste det. Anledningen till det kan vara att de inte känner till att det måste göras. Det kan vara ett vanligt fenomen hos nya fastighetsägare som inte är så insatta i vad det innebär att vara fastighetsägare. Det kan även bero på dålig ekonomi, alltså att fastighetsägaren inte har råd att genomföra en OVK samt eventuella åtgärder som skulle krävas efter besiktningen. Själva besiktningen kostar ungefär mellan 800-1600 kronor, men åtgärderna kan skena iväg.

På grund av att en OVK måste utföras, bör man försöka prioritera den på alla sätt man kan. Saknas pengar är det pengar man ska fokusera på att skaffa och det kan man göra på flera sätt, exempelvis genom att panta burkar. För att få ihop ett ordentligt gäng med pantburkar kan man skicka ut lappar till sina hyresgäster om att pantburkar ska samlas in till förmån för miljön och på så vis kan man få ihop många hundralappar på kort tid.