Det svenska retursystemet

Sverige har många gånger utsetts till att ha världens bästa pantsystem och svenskar ska vara några av de bästa i världen på att panta.

Redan år 1984 startade AB Svenska returpack upp sin verksamhet med pantsystemet för aluminiumburkar. Tio år senare kunde man även börja panta PET-flaskor. År 2003 startades en fabrik i Norrköping, där man började återvinna burkarna på ett effektivt sätt. Tre år senare, nämligen år 2006, trädde en ny lag i kraft. Denna lag innebär att alla drycker som säljs i aluminiumburkar måste ingå i ett retursystem.

För sex år sedan, år 2015, blev det även möjligt att ansluta saft- och juiceflaskor till retursystemet. Bilarna som transporterar allt återvinningsmaterial började 2016 att köra på det miljömärkta drivmedlet HVO och därmed förminskade man koldioxidutsläppen betydligt mycket mer. År 2017 installerades landets 25:e “Pantamera Express-automat”. Denna automat innebär att det är möjligt att panta ett stort antal burkar och flaskor på samma gång, utan att behöva stoppa in dem en efter en i automaten. Förhoppningsvis har dessa nya automater peppat svenskar att panta ännu mer, för att i sin tur leda till ännu lägre koldioxidutsläpp.